Chủ Nhật, ngày 01 tháng 9 năm 2013

Thật khó để ép buộc ai đấy yêu thương người họ không có chút rung cảm. Cũng thật quá khó để ép buộc bản thân tìm kiếm một người nào đó không phù hợp với những nhịp đập trái tim đã được lên dây cót sẵn. Khó thật đấy! Nên chẳng cần quá nhọc lòng cho tháng 9 đến vậy đâu! Mưa rồi cũng tới, nắng rồi cũng sẽ đến. Rồi ta cũng phải yêu thôi…

Thật khó để ép buộc ai đấy yêu thương người họ không có chút rung cảm. Cũng thật quá khó để ép buộc bản thân tìm kiếm một người nào đó không phù hợp với những nhịp đập trái tim đã được lên dây cót sẵn. Khó thật đấy! Nên chẳng cần quá nhọc lòng cho tháng 9 đến vậy đâu! Mưa rồi cũng tới, nắng rồi cũng sẽ đến. Rồi ta cũng phải yêu thôi…